Kadın Sorunları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Birim Kalite KomisyonuBirim Kalite Kurulu

Başkan

Öğr.Gör.Esra Hafıza ÖMÜR

esra.omur56@gmail.com

Üye

Yrd.Doç.Dr. Arzu EKİNCİ

aekinci @ siirt.edu.tr

Üye

Okutman Deniz ÇAKAROĞLU

denizceviz@hotmail.com

AYNUR BAĞÇECİ (0484) 212-1111 / 3476
Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
12.4.2017