Hem Sevip Hem Dövemez

Siirt Üniversitesinde, Siirt Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Siirt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kadınlara yönelik şiddeti konu alan, "Hem Sevip Hem Dövemez" adlı panel düzenlendi.

Panelistler arasında Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan, Öğr. Gör. Zeynep Balkan, Öğr. Gör. Esra Ömür, Psikolog Ahmet Karakuzu ve 3. Sınıf Emniyet Müd. Aydın Bedirhan yer aldı.

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan: "Keşke kadına şiddet olayları olmasaydı bizler de bugün bu içerikte bir panel düzenlemeseydik. "diyerek konunun ne kadar ciddi bir noktaya ulaştığı üzerinde durdu.

Öğr. Gör. Esra Ömür, Güneydoğu kadınının sorunları ve çözüm önerileri üzerine bir sunum yaparak: "İçinde yer aldığımız ataerkil yapı, erkek tarafından kadına yapılan şiddeti makul hale getirmektedir. Kadınımızın ilk önce eğitime sonrasında da bir takım faaliyetlerle sosyal yaşama adapte edilmeye ihtiyacı vardır." dedi.

Öğr. Gör. Zeynep Balkan, "Ailede mutlu birlik ve beraberlik için neler yapılmalıdır?"sorusunu ve cevaplarını irdelediği sunumunda: "Ailede 'biz ve beraber' kavramları oturtulursa bencilliğin önüne de geçilmiş olur. "dedi.
Psikolog Ahmet Karakuzu sunumunda kadına yönelik şiddetin psikolojik boyutları üzerinde durdu.

Karakuzu, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalan kadınların neden hala ilişkilerine devam etmeyi sürdürdükleri hakkında şunları söyledi: "Kadınlar sosyal destekleri olmadığı, değişiklikten korktukları, kendilerini duygusal olarak bağımlı hissettikleri için ilişkilerinden vazgeçememektedir."
3. Sınıf Emniyet Müdürü Aydın Bedirhan, 6284 sayılı kanunu anlattığı sunumunu yaptı.

Bedirhan: "Bilindiği gibi yürürlükten kaldırılan 4320 Sayılı Aile Koruma Kanunu, Aile Hukukuna ilişkin aile kavramını ele almakta ve aile hukuku çerçevesinde kararlara imza atarak birçok sorunlara neden olmaktaydı. İmam nikahlı eşleri korumamaktaydı. 6284 Sayılı Kanun, hane içi ve kadına karşı şiddetle mücadeleye birçok yenilik getirmektedir. "dedi.

Panelde Siirt halkının konuya yaklaşımını içeren slayt gösterisine yer verildi.
Panel, soru ve cevapların ardından sona erdi.

Öğr. Gör. ESRA HAFİZA ÖMÜR (0484) 212-1111 / 3770
Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
6.12.2012