Müdürden

Sevgili Gençler,

Siirt Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, Üniversitemizin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunlarıyla ilgili her alanda bilimsel inceleme, araştırma, toplantı, yayın, konferans, kültürel projeler ve eğitim çalışmaları yapma ve mevcut sorunları çözüm önerileri ile ortaya koyma amacındadır. Bu bağlamda kadının toplumsal perspektifte güçlenmesini sağlayarak ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmayı hedefleyen merkezimiz, bu gayede çalışmalarına hızla devam ettirmektedir.

Unutmayalım ki kadın sorunları yalnızca kadınları ilgilendiren bir sorun değil, tüm toplumu ilgilendiren toplumsal bir meseledir. Bu açıdan sizleri ulusal ve küresel ölçekte sistematik olarak dezavantajlı konumda olan kadın konusunda duyarlı olmaya davet ediyor, duyarlılığınızın tüm yaşamınız boyunca devam etmesini diliyorum.

 

Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Doç.Dr. Gülşen İSTEK


Dear Youngs,

 

Siirt University Women's Issues Application and Research Center carries out its activities in every field related to women's issues in the country and abroad with the cooperation of the relevant departments and departments of our University. These activities are; scientific studies, research, meetings, publications, conferences, cultural projects and educational studies and solutions to current problems.

Our center aims to contribute to the development of the country by empowering women in a social perspective. For this reason, we request you to be sensitive about women's issues and to help us in our work.

 

 

Director of Women's Issues Application and Research Center

 

Assoc. Prof. Gülşen İSTEK

AGİT KAMEL
Güncelleme : 21.09.2022 14:07:41