İdari Faaliyet Raporu 2020


pasdfghjklzxcvbn sdfghjklzxcvbnm

dfghjklzxcvbnmq

ghjklzxcvbnmqwe

 
ertyuio tyuiopa uiopas opasdf


Siirt Üniversitesi 2020 Yılı Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü İdari Faaliyet Raporu

Akademik Birimler

19.01.2021


mqwer qwerty wertyui rtyuiop
BİRİMİN GEÇMİŞİ TARİHÇESİ

 

Siirt Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi ve 18/2/1982 gün ve 17609 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin geçici 2. maddesine göre 2011 yılında kurulmuştur.

 

Merkezin Müdürü, Üniversitenin kadın hakları ve sorunları konusunda çalışmaları bulunan öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından, Üniversitenin kadın hakları ve sorunları konusunda çalışmaları bulunan öğretim elemanları arasından seçilir.

 

Merkezin çalışmaları     Müdür,    müdür yardımcısı     ve                                       Müdürün önerisi                       üzerine Üniversitenin kadın hakları ve sorunları konusunda çalışmaları bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş üye olmak üzere, Müdür ve Müdür yardımcısı ile birlikte toplam yedi üyeden oluşan yönetim kurulu üyeleri tarafından yürütülür.

 

BİRİMİN MİSYONU

 

Özellikle bölgemizde ülke ortalamasının da altında seyreden kadın sağlığı, kadın eğitimi alanında iyileştirici öneriler geliştirmek ve ülke genelinde yaygınlaştırılmasına katkıda bulunarak, aileyi güçlendirmek için aile içi iletişim konularında seminerler, konferanslar verilmesini sağlamak, çalışmayan kadınlara danışmanlık merkezlerinin kurulmasını sağlamaktır.

 

BİRİMİN VİZYONU

 

Siirt ilinde yaşayan kadınların sağlık, sosyal, kültürel ve diğer her türlü sorunlarını akademik olarak tespit etmek ve duyurmak. Kadın sorunlarına ve haklarına yönelik toplumda bilinç düzeyinin yükseltilmesini ve duyarlılığın arttırılmasını sağlamaktır.


BİRİME AİT TEŞKİLAT ŞEMASI

 


 

 

 

BİRİM PERSONELLERİ

 

 

SIRA

ADI

SOYADI

GÖREVİ

1

Dr. Öğr. Üyesi Zehra

SEVİM

ADIGÜZEL

Müdür

2

Dr. Öğr. Üyesi Simla

ADAGİDE

YILMAZ

Müdür Yrd.

3

Dr.Öğr. Üyesi Aynur

AKER

Müdür Yrd.

4

-

-

İdari Personel

 

 

 

 

BİRİMİN KURUMDAKİ GÖREVİ

SİÜKSUAM’ın amacı kadının toplumsal ve ekonomik kalkınma içerisinde yerini alabilmesi için, kadının statüsü ve sorunları ile ilgili her konuda duyarlı, bilgili ve yeterli kadroların yetiştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak, yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili her alanda araştırma ve incelemeler yapmak ve bu yoldaki etkinliklere katılmaktır.

 

Görevimiz, Kadın sorunlarına karşı duyarlılık geliştirmek, Kadınların çağdaş bireyler olmasını temel alarak, kadın sorunları konusunda kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek, Kadın sorunlarıyla ilgili bütün kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak, ihtiyaç ve talepleri


yönünde inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek ve veri sağlamaktır.

 

BİRİME AİT RESİMLER (En az 4 Fotoğraf )

 


 

 

 

  

 BİRİMİMİZCE SENE İÇİNDE YAPILAN FAALİYETLER

 

Etkinliğin Adı

Tarihi

Yapılış Yeri

Sonuçlar

"Değişen Dünyada

Kadın”

11.03.2020

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu

Kadın olgusunun dini, hukuki, psikolojik ve sosyolojik yönleri değerlendirilerek bilinçlendirme ve farkındalık çalışması yapıldı.

 

BİRİMİNİZE AİT GZFT ANALİZLERİ

Güçlü Yönler

Üniversitedeki Kadın Sorunlarına ilişkin mevcut sorunlarına ulaşabilme kolaylılığı

merkezin aktif olmasıyla gerçekleşmesi söz konusudur.

Zayıf Yönler

Birime aktif katılımcıların, ofisimizin ve bütçemizin olmaması merkezimiz açısından

eksikliktir.

 

BİRİM PAYDAŞ ANALİZİ

 

Paydaş Adı

 

İç

 

Dış

Temel

Paydaş

 

Paydaş Sebebi

 

Paydaş Beklentisi

 

Etki

 

Önem

 

Sonuç

 

YÖK

 

 

X

 

Mevzuat Gereği Bağlı Üst Yönetim

 

Mevzuata Uygun Eğitim

Hizmeti Sunumu

 

Güçlü

 

Önemli

 

Birlikte Çalış

İdari Birimler / Koordinatörlü kler

 

X

 

 

X

Eğitim Hizmeti Sunumu İçin Gerekli Olan İdari Süreçler

Taleplerin Zamanında Ve Doğru Bir Şekilde Bildirilmesi

 

Güçlü

 

Önemli

 

Birlikte Çalış

 

Diğer Akademik Birimler

 

 

X

 

 

Hizmet Sunumunda Bilgi, Hizmet Ve Tecrübe Paylaşımı

 

Eğitim Hizmetini Geliştirmede Olumlu Katkı

 

 

Güçlü

 

 

Önemli

 

 

Birlikte Çalış

 

İdari Personel

 

X

 

 

X

Eğitim Hizmeti Sunumunda Gerekli Olan İdari İşlemler

İdari Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi İçin Gerekli Olan İmkanların Sağlanması

 

Güçlü

 

Önemli

 

Birlikte Çalış

 

Akademik Personel

 

 

X

 

 

 

X

 

Eğitim / İdari Hizmet Sunumunu

Eğitim / İdari Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi İçin Gerekli Olan İmkanların ve Desteğin Sağlanması

 

 

Güçlü

 

 

Önemli

 

 

Birlikte Çalış

 

Diğer Kamu

Kurumları

 

 

X

 

İşbirlikleri, Protokoller, Karşılıklı Çıkarlar

Bilgi/Tecrübe Paylaşımı, Eğitim İşbirliği

 

Güçlü

 

Önemli

 

Birlikte Çalış

Yurtdışı Yükseköğreti m Kurumları

 

 

X

 

İşbirlikleri, Protokoller, Karşılıklı Çıkarlar

Bilgi/Tecrübe Paylaşımı, Eğitim İşbirliği, Protokoller

 

Zayıf

 

Önemli

Çıkarlarını Gözet, Çalışmalarına Dahil Et


BİRİM RİSK ANALİZİ

 

Risk Tanımı

 

Risk Giderici Mevcut Faaliyet

 

İlgili Belge/Doküman

 

Etki

 

Olasılık

 

Risk

 

Risk Derecesi

 

Karar

 

Merkezimizde akademik personelin istekli çalışmaması

 

Akademik personelin bir araya gelmesi için teşvik edilmesi

 

 

 

3

 

 

1

 

 

3

 

 

ÖNEMLİ

 

 

Kabullenme

 

 

Merkezimize ait bütçenin olmaması

 

Teçhizatların bakımlarının ve kontrollerinin yapılması

 

Periyodik Bakım Takip Listeleri

Kalibrasyona tabi cihazlar listesi

 

 

3

 

 

1

 

 

3

 

 

ÖNEMLİ

 

 

Kabullenme

 

 

 

BİRİM PERSONELİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

 

 

Personelin Eğitim Durumu

 

İlköğretim

Lise

Ön Lisans

Lisans

Y.L. ve Doktora

Kişi Sayısı

 

 

 

 

3

Yüzde

 

 

 

 

%75

NOT:

İdari personel görevlendirileceğinden % 25 lik dilim boş bırakılmıştır.

 

 

Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı

 

1-3 yıl

4-6 yıl

7-10 yıl

11-15 yıl

16-20 yıl

21 yıl üzeri

Kişi Sayısı

 

1

 

1

1

 

Yüzde

 

% 25

 

%25

%25

 

NOT:

İdari personel görevlendirileceğinden % 25 lik dilim boş bırakılmıştır.

 

AGİT KAMEL
Güncelleme : 13.05.2022 12:29:48