Kalite Kurulu

                                                                 Siirt Üniversitesi
                         Kadın Sorunları  Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü


Birim Kalite Kurulu

Başkan

Doç.Dr. Gülşen İSTEK

gulsenistek@siirt.edu.tr

Üye

Doç.Dr. Mahire AKKOYUN

mahireakkoyun@siirt.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Semra Yılmaz ÇİLDAM

semra.cildam@siirt.edu.tr


AGİT KAMEL
Güncelleme : 10.10.2022 15:38:13