Misyon Ve Vizyon

 VİZYON

Bölgesel düzeyde kadın sorunlarına yönelik çözüm yollarının geliştirilmesine hizmet edecek akademik ve sosyo-kültürel faaliyetlerde öncü bir merkez olmak.

MİSYON

Bölgesel olarak kadının ve ailenin güçlendirilmesini sağlamak; kadınların toplumsal yaşamın her alanında karşı karşıya kaldıkları sorunları görünür hale getirerek her türlü ayrımcılıktan korunmalarını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak; toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı kadınların güçlenmesine katkıda bulunacak akademik ve destekleyici çalışmaları kurumlar arası işbirliği aracılığı ile yürütmek; kadına yönelik her türlü fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddetin kaldırılmasına yönelik projelerin üretilmesini sağlamak.Vision

To be a leading center in academic and socio-cultural activities that will serve to develop solutions for women's problems at the regional level.

Mission

- Regional empowerment of women and families

-To carry out academic and supportive studies on this subject through inter-institutional cooperation,

-To ensure the production of projects aimed at eliminating all kinds of physical, psychological, sexual and economic violence against women.

AGİT KAMEL
Güncelleme : 21.09.2022 14:18:08