Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı

Merkez Müdürümüz Doç. Dr. Gülşen İstek ve Müdür Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Semra Yılmaz Çildam, Siirt Valiliği
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı" çalıştayına katıldı. İlimiz bünyesinde görev yapan kamu kuruluşları temsilcilerinin de katıldığı çalıştayda 2022-2025 yılları arası eylem planı ve kurumların görevleri üzerinde duruldu.
AGİT KAMEL / 3476
Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
27.4.2022