MÜDÜRÜMÜZ AZERBAYCAN’ DA DÜZENLENEN DÜNYA KADIN KONGRESİ’ NE KATILDI.

MÜDÜRÜMÜZ AZERBAYCAN’ DA DÜZENLENEN

DÜNYA KADIN KONGRESİ’ NE KATILDI.

Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Zehra SEVİM ADIGÜZEL 11-12 Şubat 2021 tarihinde Baku Girls Unıversity tarafından düzenlenen Dünya Kadın Kongresi-II’ye katıldı. Covid-19 pandemisi nedeniyle zoom üzerinden online olarak gerçekleştirilen kongreye farklı ülkelerden bir çok bilim insanı katkı sağladı. Müdürümüz 11 Şubat 2021 saat 16:00’daki oturumda “Femınızatıon of Poverty: A Socıologıcal Overvıew On Gender” isimli sunumu gerçekleştirdi. Yoksulluğun kadın görünümüne değinen Müdürümüz Kadınların yoksulluk deneyimlerini azaltmak ya da yoksulluğun kadınlaşmasının önüne geçebilmek için öncelikle rehabilite edilmesi gereken, kadına yönelik bakış açısıdır. Bu yönüyle sürecin çocukluktan başlayan bir durum olduğu değerlendirildiğinde kız ve erkek çocukların yetiştirme biçimlerinin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Çocukların cinsiyetçi ayrımdan uzak, fırsatlardan adil şekilde yararlanan eşit bireyler olarak yetiştirilmesi kadın yoksulluğunu giderme konusunda en temel faktör olarak görülmelidir. Sonrasında bakım emeğinin eşitlikçi görünümde paylaşılması kadın yoksulluğunu gidermenin ikincil adımı olarak değerlendirilebilir. Bu perspektifte kadının toplumsal zeminde güçlendirilmesinin önü açılacaktır. Unutulmamalıdır ki yoksulluğun feminizasyonu toplumsal, siyasi, kültürel, ekonomik, psikolojik süreçleri içinde barındıran sosyolojik bir meseledir. Bu sebeple ilgili alanda çalışan uzmanların kadın yoksulluğunu giderme konusundaki bütüncül çabalarının önemi yadsınmamalıdır”dedi. İki gün süren kongre iyi dilek ve temennilerle son buldu.

AGİT KAMEL / 3476
Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
1.1.2021