Merkezin Yapısı

Siirt Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi ve 18/2/1982 gün ve 17609 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin geçici 2. maddesine göre kurulmuştur.

Merkezin Müdürü, Üniversitenin kadın hakları ve sorunları konusunda çalışmaları bulunan öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından, Üniversitenin kadın hakları ve sorunları konusunda çalışmaları bulunan öğretim elemanları arasından seçilir.

Merkezin çalışmaları Müdür, Müdür yardımcısı ve Müdürün önerisi üzerine Üniversitenin kadın hakları ve sorunları konusunda çalışmaları bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş üye olmak üzere, Müdür ve Müdür yardımcısı ile birlikte toplam yedi üyeden oluşan yönetim kurulu üyeleri tarafından yürütülür.

Merkezin farklı konulardaki etkinliklerini yürütmek üzere Yönetim Kurulu kararı ile çalışma grupları oluşturulur.

Merkezin gelirlerini, üniversite bütçesinden tahsis edilen ödenekler, merkez faaliyetlerinden ve projelerden elde edilen gelirler, yardım ve bağışlar ve diğer gelirler oluşturur.


 

Siirt University Women's Issues Research and Application Center Article 7/d-2 of the Higher Education Law No. 2547 with the Law No. 2880 and It was established in accordance with the provisional article 2 of the Regulation on Academic Organization at Universities, which came into force after being published in the Official Gazette dated 18/2/1982 and numbered 17609.

The Director of the Center is appointed by the Rector for three years from among the faculty members and lecturers working on women's rights and issues at the University. The Deputy Director is selected by the Rector, upon the recommendation of the Director, among the faculty members of the University who have studies on women's rights and issues.

The work of the center; It is carried out by the members of the board of directors, which consists of a total of seven members.

The income of the center consists of appropriations allocated from the university budget, income from activities and projects of the center, aid and donations and other incomes.

 

 

 

AGİT KAMEL
Güncelleme : 21.09.2022 14:07:53